Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2018

poteryk
1555 1517
Reposted fromsarazation sarazation viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
poteryk
4927 70e4
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
poteryk
6394 dc87 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
poteryk
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
poteryk
poteryk
0480 60ac 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
8626 30bc 500
poteryk
8633 fc59
Reposted fromwerczi werczi vialouve louve
poteryk
Unmei no Akai Ito / 運命の赤い糸 (czerwona nić przeznaczenia) – bardzo stara legenda wywodzącej się z Chin, jednak w Japonii nieco się różniącej się od oryginału. Wierzenie to zakłada istnienie czerwonych nici przywiązywanych do małego palca w momencie narodzin, które łączą przeznaczone sobie osoby – tu warto zaznaczyć – niezależnie od czasu, miejsca zamieszkania i tego kim jesteśmy, czy z jakiej rodziny pochodzimy (w Japonii nadal ma to często znaczenie). Nić ta może być rozciągana, może się plątać, lecz nie jest możliwe jej zerwanie. Pewne osoby są bardziej podatne na wyczucie tego faktu, inne mniej. Jakby się dłużej nad tym zastanowić – piękne, ale często i tragiczne.
Reposted fromlouve louve
poteryk
“Mówi się, że ludzie, którzy nie mieli łatwego dzieciństwa, szybciej dojrzewają. Zgadzasz się z tym? – Być może tak jest. Bo mnie od zawsze interesowały tylko te najważniejsze sprawy, najtrudniejsze pytania.”
— Martin Vopenka
Reposted fromlouve louve
poteryk
9479 eb8e 500
Reposted fromlouve louve
poteryk
3785 2644
Reposted fromtichga tichga vialouve louve
poteryk
1073 5075 500
Reposted fromsavatage savatage
poteryk
7128 3a4d 500
Reposted fromsavatage savatage
poteryk

Kowal Kocyka
Reposted fromEmisja Emisja viaakysz akysz
poteryk
Reposted fromherrkammer herrkammer viaakysz akysz
poteryk
1900 69d2 500
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu viaakysz akysz
poteryk
poteryk
0107 74be
Reposted fromEtnigos Etnigos viaakysz akysz
poteryk
3130 0f8f
Rue Visconti, Paris, 1954
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaakysz akysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl